į pradžią turinys susisiekite  
Medžiagos » BALDŲ PRIEŽIŪROS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
 1. Bendrosios naudojimo taisyklės

Baldai statomi sausose, gerai vėdinamose patalpose (aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 35°C, santykinis oro drėgnumas: 45 - 55%). Saugoti baldus nuo periodiškos aplinkos sąlygų kaitos - nuo ypatingai sausos iki drėgnos, nes baldų konstrukcinių plokščių sudėtyje yra medžiagų, kurios reaguoja į aukštos temperatūros poveikį, drėgmę. Šie aplinkos faktoriai gali pakenkti baldų arba jų detalių surinkimo kokybei, ilgaamžiškumui, funkcionalumui.

Vengti tiesioginio kontakto su vandeniu ar garais. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas baldams pagamintiems iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Kritinė plokštės vieta - briauna (kantas). Per ją prasiskverbęs vanduo (skystis) į vidų padaro neatitaisomą žalą, plokštė pradeda brinkti „išsipučia“. Todėl išpylus vandens ar kito skysčio jį reikia nedelsiant nuvalyti.

Vengti tiesioginių saulės spindulių, nes gali susilpnėti (LMDP) chromatinės charakteristikos lyginant su kitomis detalėmis, kurias mažiau veikė tiesioginė saulės šviesa. Todėl keičiant ar papildant atskiras baldų detales skirtingu metu, jų spalva gali skirtis. Tai nėra nekokybiškos plokštės baldo detalės požymis.

Reikia atsiminti, kad baldų fasadas atlieka dekoratyvinę funkciją, todėl gaminio išorė vertinama vizualiai, esant normalioms sąlygoms, ne mažesniam nei 100 cm atstumui ir 90° kampui į apžiūrimą gaminio paviršių, maksimali apžiūros trukmė - 30 sekundžių. Jeigu apžiūros metu fasado paviršiuje nepastebimi defektai, tai toks fasadas laikomas tinkamu eksploatacijai.

Saugoti nuo tiesioginės ugnies, šylančių, karštų paviršių. Nesukelti terminio „šoko“ kai viena baldų dalis yra ypatingai šildoma ar šaldoma: statant baldus arti kaitinimo radiatoriaus, židinio, oro kondicionieriaus. Tai gali pakenkti baldų kokybei, deformuotis plokštė, pažeidžiamas plokštės paviršius, baldo funkciškumas.

Ant dureliu, lentynų draudžiama tvirtinti ar kabinti papildomus daiktus. Kraudami daiktus lentynose vadovaukitės tokiu principu: sunkiausius - arčiau kraštų (atramų), lengviausius - centre. Aukštose indaujose, sekcijose stenkitės sunkiausius daiktus sudėti apatinėse lentynose ar spintelėse, o viršuje - lengvesnius - taip baldai bus stabilesni.

 1. Baldų priežiūros taisyklės
 • Nepjaustyti tiesiai ant stalviršio, naudokite pjaustymo lentelę.
 • Nenaudoti šiurkščių kempinių, aštrių įrankių paviršiaus valymui.
 • Nestatyti ant stalviršio įkaitusių, karštų daiktų. Naudokite termoizoliacinius padėkliukus.
 • Užpylus acetono, tirpiklio ar kitų chemikalų, nedelsiant nuvalyti sausa medžiagos skiautele.
 • Nedėkite kavos virimo aparato ar virdulio po pakabinamomis spintelėmis, nes vandes garai ir aukšta temperatūra gali pažeisti plokštę.
 • Nepalikti atidarytų spintelių durelių po halogeniniais šviestuvais, nes durelių kraštai apklijuoti PVC juosta arba ABS apvadais gali atsiklijuoti, išsilydyti ar užsidegti.
 • Išlaikykiti ne mažesni kaip 5 cm atstumą nuo halogeninio šviestuvo iki padėto po juo daiktu, kad išvengti daiktų išsilydymo ar užsidegimo.
 • Dėmes ar skysčius valyti nedelsiant! Ilgai nenuvalytas vanduo, paliks baltas dėmes ant plokštės paviršiaus.
 • Valykite žinomų gamintojų specialiais valikliais, vadovaudamiesi ant pakuočių pateiktomis instrukcijomis. Valiklį prieš valymą išbandykite nematomoje vietoje.
 1. Didžiausi apkrovimai
 • Lentynų tvirtinamų prie sienos su dekoratyviniais lentynų laikikliais, maksimalus apkrovimas 40 kg  į kvadratinį metrą  
 •  Į pakabinamą spintelę leistina dėti iki 25 kg
 • Ant virtuvinio stalo leistina dėti iki 100kg
 • Į stalčius leistina dėti iki (žr. stalčiaus techninę specifikaciją) svorio.

 

 1. Baldams garantija netaikoma šiais atvejais:
 • Jei baldai surinkti savarankiškai ir nekvalifikuotai.
 • Jei baldai naudojami ne pagal paskirtį ir nesilaikant instrukcijos reikalavimų ir nepaisant rekomendacijų
 • Baldai buvo papildyti ne jiems skirtomis detalėmis
 • Baldai buvo pažeisti juos netinkamai naudojant, laikant arba transportuojant
 • Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų
 • Baldai buvo netinkamai prižiūrimi
 •  Pats vartotojas perrinkinėjo ir perstatinėjo baldus, pagamintus pagal individualų užsakymą. Baldai yra skirti stovėti būtent toje numatytoje, o ne kitoje vietoje
 • Jei nesilaikoma baldų eksploatacijos sąlygų.
 • Jei netinkamai naudojami stumdymo ir uždarymo / atidarymo mechanizmai.
 • Jei į stumdymo ir uždarymo / atidarymo mechanizmus pateko pašalinis daiktas.
 • Jei viršyta maksimali leistina mechanizmams ir gaminiams nustatyta apkrova, dėl ko deformavosi mechanizmas ar gaminio fasadas ir / arba korpusas.
 • Gamintojas savo sąskaita netvarko fasadų, detalių ir mechanizmų su matomais mechaniniais pažeidimais, atsiradusiais po baldų priėmimo akto pasirašymo, arba pinigų kvito išrašymo.
 • Gamintojas savo sąskaita netvarko fasadų, baldų mechanizmų ir aksesuarų korozijos atveju, jeigu jie nėra apsaugoti nuo korozijos. Pastaba: baldų mechanizmai ir aksesuarai yra apsaugoti nuo korozijos, jeigu tai yra nurodyta specifikacijoje.
 • Jei nesilaikoma šioje vartotojo ir baldų priežiūros instrukcijoje pateiktų reikalavimų ir rekomendacijų.
 1. Įspėjimas

Korpusinius baldus naudokite tik pagal paskirtį. Pasirūpinti, kad vaikai nelaipiotų ir nekabėtų ant stalčių, durelių ar lentynų. Jei baldai virstų ar kristų, galima smarkiai susižeisti.

„Vigelda“ atstovaujama vadovo Genadijaus Viršilos veikiančio pagal verslo liudijimą neatsako už įsigytą prekę jei pažeidimai sukelti, dėl nerūpestingo elgesio ir nesilaikant gaminio priežiūros ir bendrojo naudojimo taisyklių, jeigu defektas sukeltas dėl nenugalimų jėgų, nelaimingo atsitikimo, sąmoningai ar dėl neatsargaus vartotojo arba trečių asmenų veiksmų.